یوگا نهال

الهامی برای زندگی شاد

موبایل : 09031116866

یوگا جایی است که می توانید تعادل ، هماهنگی و تجدید انرژی را در میان شلوغی و فشارهای روزمره پیدا کنید. زیبایی یوگا این است که برای بهره مندی از آن نیازی نیست یوگی یا یوگینی باشید. جوان یا پیر ، اضافه وزن یا متناسب ، یوگا قدرت آرامش ذهن و تقویت بدن را دارد. یوگا برای همه مناسب است.
زندگی شاد
تعادل بدن و ذهن
تمرین مدیتیشن
در یوگا نهال
مشهد،بلوار پیروزی، پیروزی 81، برسلانی 2، پلاک 76
09031116866
https://t.me/joinchat/FyeyHtejBdqdQEO4
https://www.instagram.com/Yogagram2021

آدرس : مشهد،بلوار پیروزی، پیروزی 81، برسلانی 2، پلاک 76