دوره تقویت عضلات کف لگن استاد گودرزی

گروه A
دوره های اناتومی، اناتومی یوگا، استاد گودرزی
سندرم ضعف عضلات کف لگن

دوره های جامع آناتومی

آگاهی به بهداشت جسمی و روانی زنان، اولین و مهمترین گام برای رسیدن به جامعه ای سالم است. تغییرات فیزیولوژی و آناتومیکی و روانی که بانوان در طی دوران بلوغ تا بعد از یائسگی، پشت سر می گذارند، آنها را آسیب پذیر می کند. حضور بانوان سالم و بانشاط چه درخانه و چه در فعالیت های اجتماعی، زمانی تحقق می یابد که جامعه نسبت به سلامت بانوان خود حساس باشد.

نظرات شرکت کنندگان در دوره

آناتومی استاد گودرزی

بیشتر بخوانید

یاما، نخستین شاخه ی یوگا

یاما، نخستین شاخه ی یوگا

یاما به معنی انضباط شخصی و پرهیزکاری است. شامل عدم خشونت(آهیمسا)، حقیقت گویی(ساتیا)، درستکاری(آستیا)، خویشتنداری و پاکدامنی(برهماچاریا) و در نهایت حریص نبودن یا عدم وابستگی

ادامه مطلب