محمد علیپور سخاوی روانشناس بالینی

محمد علیپور سخاوی روانشناس بالینی

موبایل : 09904671552

10 سال سابقه کاری در حوزه اعتیاد و مهارت های بین فردی
مربی مهارت های زندگی
گروه درمانی
روان درمانگر
تحلیل رفتار متقابل
شماره تماس
09904671552

آدرس : بلوار صیادشیرازی، بین صیاد 32 و 34