کارشناس آزمایشگاه

در این بخش از اصناف724، به معرفی شغل کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی میپردازیم اگر از آزمایش و تحلیل لذت می برید و فردی دقیق و منظم هستید، این شغل می تواند برای شما مناسب باشد. علوم آزمایشگاهی یکی از شاخه‌های علوم پزشکی است و بیشتر با آنالیز آزمایشگاهی خون، مایعات و بافت‌های بدن انسان با […]