واقعیت های فروش

واقعیت های فروش

واقعیت های فروش امروزه تغییر و تحول در هر رشته از صنعتی، روند بسیار سریع‌تری نسبت به گذشته دارد‌. چه بخواهیم چه نخواهیم بازار به نحو شگفت‌انگیزی دستخوش تغییر می‌شود و شما هم باید متناسب با آن تغییر کنید. اگر می‌خواهید باقی بمانید نیاز نیست که قوی‌ترین یا باهوش‌ترین باشی؛ بلکه پیروز کسی است که […]

انگیزه دادن به فروشندگان

انگیزه دادن به فروشندگان

برای انگیزه دادن به فروشندگان اگر شما کارآفرین یا مدیر فروش هستید، چهار روش برای انگیزه دادن به فروشندگان و دریافت عملکرد بهتر از آن‌ها وجود دارد.  توجه مثبت بی‌قیدوشرط انگیزه دادن به فروشندگان شاید این بزرگ‌ترین هدیه‌‌ای باشد که بتوان به شخصی دیگر داد. این موضوع بین همسران، والدین و فرزندان، دوستان و خانواده […]