ثبت سفارش ویرایش2
slide-1.jpg
مشاوران فروش
سروش تجارت شمیم آریایی
تلفن دفتر مرکزی شرکت:
02188518331
مدیریت فروش: داخلی 110
شمال و غرب کشور: داخلی 109-108
جنوب و غرب: داخلی 112-111
نمایندگی شرق کشور: آقای طاهری 09155174015
نمایندگی اصفهان: آقای سیوندیان 09393165008

مشاوران فروش

سروش تجارت شمیم آریایی

تلفن دفتر مرکزی شرکت:
02188518331
مدیریت فروش: داخلی 110
شمال و غرب کشور: داخلی 109-108
جنوب و غرب: داخلی 112-111
نمایندگی شرق کشور: آقای طاهری 09155174015
نمایندگی اصفهان: آقای سیوندیان 09393165008

بسته بندی اسانس

powder1
پودری
در بسته های 20 کیلویی عرضه می شود.
powder2
مایع
بسته بندی ها در وزن های 20 لیتری و 10 لیتری موجود است.
اسانس پرتقال در بسته بندی های 25 کیلویی عرضه می شود