برچسب: مستحکم ترین دژ گیلان

فوریه 19
قلعه رودخان مستحکم ترین دژ گیلان

قلعه رودخان مستحکم ترین دژ گیلان براي نخستين بار در سال ۱۸۳۰ ميلادي آلكساندر شودزكو…