برچسب: ماسال، بهشت دست نخورده ی زمین

فوریه 22
ماسال بهشت دست نخورده ی زمین

در جوار کوه های تالش در استان مازندران، شهری کوهپایه ای به نام ماسال قرار گرفته است.…