برچسب: فیزیوتراپیست

ژوئن 07
فیزیوتراپیست

در این بخش از اصناف724، به معرفی شغل فیزیوتراپ میپردازیم اگر به درمان های تسکین دهنده…

ژوئن 04
مشاغل حوزه پزشکی و سلامت

در این بخش از اصناف724، به معرفی مشاغل حوزه پزشکی و سلامت  میپردازیم