برچسب: شغل

ژوئن 10
مثل آمازون باشید! اثر جفری آیزنبرگ، برایان آیزنبرگ و روی.اچ ویلیامز

در این بخش  بهترین کتابهای بازاریابی از نگاه اصناف724 معرفی شده‌اند. اغلب این کتابها…

ژوئن 10
شغل مهندس پزشکی

در این بخش از اصناف724، به معرفی شغل مهندس پزشکی میپردازیم مهندسی پزشکی کاربرد علوم…

ژوئن 10
مهندس بهداشت محیط

در این بخش از اصناف724، به معرفی شغل مهندس بهداشت محیط میپردازیم بهداشت محیط کنترل همه…

ژوئن 10
مهندس بهداشت حرفه ای

در این بخش از اصناف724، به معرفی شغل مهندس بهداشت حرفه ای میپردازیم بهداشت حرفه‌ای یا…

ژوئن 10
تکنسین فوریت های پزشکی / اورژانس

در این بخش از اصناف724، به معرفی شغل تکنسین فوریت های پزشکی میپردازیم اگر از تنوع لذت…

ژوئن 08
تکنسین رادیولوژی

در این بخش از اصناف724، به معرفی شغل تکنسین رادیولوژی میپردازیم اگر عاشق علم و…

ژوئن 08
تکنسین اتاق عمل

در این بخش از اصناف724، به معرفی شغل تکنسین اتاق عمل میپردازیم اگر به حوزه پزشکی علاقه…

ژوئن 08
شنوایی سنج

در این بخش از اصناف724، به معرفی شغل شنوایی سنج میپردازیم اگر به دنبال شغلی متنوع در…

ژوئن 08
گفتار درمانگر

در این بخش از اصناف724، به معرفی شغل گفتار درمانگر میپردازیم اگر به حوزه علم و سلامت…

ژوئن 08
بینایی سنج

در این بخش از اصناف724، به معرفی شغل بینایی سنج میپردازیم  بینایی‌سنجی یا اپتومتری‏…

ژوئن 07
متخصص بیهوشی

در این بخش از اصناف724، به معرفی شغل متخصص بیهوشی میپردازیم برای انجام انواع اعمال…

ژوئن 07
متخصص صنایع غذایی

در این بخش از اصناف724، به معرفی شغل، محیط کار، فعالیت های شغلی، شرح وظایف و ……