برچسب: روستای دربادام

آوریل 04
دره شمخال،بهشت خراسان

دره شمخال نامی است برگرفته از روستایی کوهپایه ای به همین نام که از شمال شرقی به کوه…