برچسب: روستای اسطلخ جان، روستای بدون بیکار

فوریه 27
روستای اسطلخ جان، روستای بدون بیکار گیلان

روستای اسطلخ جان به عنوان روستای نمونه گردشگری گیلان نیز شناخته شده است، این روستا از…