برچسب: دیانا و سامادهی

مارس 08
پراتیاهارا، دارنا، دیانا و سامادهی

پراتیاهارا، دارنا، دیانا و سامادهی شاخه پنجم آشتانگا یوگا پراتیاهارا است برای جلوگیری…