برچسب: تنها موزه زنده سفال جهان

سپتامبر 29
سفال کلپورگان

موزه زنده سفال کلپورگان تنها موزه زنده سفال در جهان است. که قدمت آن به هفت هزار سال…