برچسب: اگر خیلی باهوشی پس چرا خوشحال نیستی؟

نوامبر 17
اگر خیلی باهوشی، پس چرا خوشحال نیستی؟

شما هم فکر میکنید خیلی باهوش و زرنگ هستید و به اصطلاح مو را از ماست بیرون میکشید؟…