برچسب: افراد باهوش خوش‌حال نیستند

نوامبر 17
افرادِ باهوش خوش‌حال نیستند

ما به‌نحو غریزی در پی معنای خوشبختی هستیم و میل داریم شکوفا شویم. می‌خواهیم تا جایی که…