دسته: صنایع دستی

سپتامبر 29
سفال کلپورگان

موزه زنده سفال کلپورگان تنها موزه زنده سفال در جهان است. که قدمت آن به هفت هزار سال…

سپتامبر 26
صنایع دستی چابهار

صنایع دستی هر شهر، به هنری گفته می شود، که در طول سالیان دراز، به دست و اندیشه مردمان…