دسته: آمونیاک

سپتامبر 25
آمونیاک یا امونیوم چیست؟

آمونیاک خشک یا بی کربنات آمونیوم، یک ترکیب شیمیایی است. که کاربردهای فراوانی در صنعت…