فست فود و رستوران پنجیک

نام وب سایت: فست فود و رستوران پنجیک

زبان طراحی: PHP

قابلیت بروز رسانی خودکار بر اساس تکنولوژی های جدید

سایت رستوران

طراحی قالب اختصاصی

طراحی قالب واکنش گرا