طراحی‌ لباس و پارچه‌

طراحی‌ لباس طراحی‌ چاپ‌ پارچه‌ طراحی‌ بافت‌ پارچه

موبایل : 09154059296

طراحی پارچه لباس بیانگر فرهنگ، قومیت، شخصیت و مقام یک فرد بوده و به همین دلیل ارزش و اهمیت بسیاری داشته است چرا که از یک سو در حفظ فرهنگ و ملیت یک کشور نقش به سزایی دارد و از سوی دیگر می‌تواند بهترین، راحت‌ ترین و کاربردی‌ ترین لباس‌ها و پارچه‌ها را برای مردم جامعه به ارمغان بیاورد.
طراحی‌ لباس
طراحی‌ چاپ‌ پارچه‌
طراحی‌ بافت‌ پارچه
شماره تماس
09154059296
آدرس
مشهد، احمدآباد خیابان بخارایی

آدرس : مشهد، احمدآباد خیابان بخارایی