تالار و رستوران خاتم

تالار و رستوران خاتم انواع غذاها اصیل ایرانی با موقعیت مکانی عالی

موبایل : 09151156060

رستوران خاتم آماده عقد قرارداد با نهاد ها، مجموعه ها و ارگان ها و ادارات و شرکت ها با قیمت های مناسب، ظرفیت تا 600 نفر، انواع غذاها اصیل ایرانی با موقعیت مکانی عالی