رستوران کریم خان شاندیز

رستوران کریم خان شاندیز

رستوران کریم خان شاندیز با 20 سال سابقه کاری
هر یک پرس چلو گوشت یک سیخ جوجه رایگان
به همراه ماست سالاد و نوشابه با سرویس کامل
مدیریت رستوران کریم خان شاندیز آماده همکاری در بخش راه اندازی تهیه نیرو و آشپز ماهر در سراسر کشور می باشد.
رستوران کریم خان شاندیز
مجید کریمی
مدیریت رستوران کریم خان

رستوران کریم خان شاندیز

با 20 سال سابقه کاری
هر یک پرس چلو گوشت یک سیخ جوجه رایگان
به همراه ماست سالاد و نوشابه با سرویس کامل
مدیریت رستوران کریم خان شاندیز آماده همکاری در بخش راه اندازی تهیه نیرو و آشپز ماهر در سراسر کشور می باشد.

رستوران کریم خان با 20 سال سابقه کاری

هر یک پرس چلو گوشت یک سیخ جوجه رایگان
به همراه ماست سالاد و نوشابه با سرویس کامل

مدیریت رستوران کریم خان شاندیز آماده همکاری در بخش راه اندازی تهیه نیرو و آشپز ماهر در سراسر کشور می باشد.

بهترین رستوران مشهد

رستوران خوب مشهد

 

شیشلیک اصل مشهد