اصناف 724

معرفی مشاغل

در این بخش از وب خونه، تمامی مشاغل به گروه های تخصصی تقسیم بندی شده اند و هر گروه شامل چند شغل می گردد. سپس به ازای هر شغل مشخصات کامل آن شغل تعریف شده است. تعریف شغل، مهارت های مورد نیاز برای تصدی شغل، رشته های تحصیلی مرتبط، وضعیت بازار کار و استخدام از جمله موضوعات مطرح شده درباره هر شغل می باشند

 

http://webkhone.com

اداری، مالی و بازرگانی

doctor webkhone.com

پزشکی و سلامت

 

Education webkhone.com

آموزش و پژوهش

Social service webkhone.com

خدمات اجتماعی

Transportation webkhone.com

حمل و نقل

government webkhone.com

دولت، بخش حقوقی و نظامی

computer webkhone.com

کامپیوتر و فناوری اطلاعات

food webkhone.com

رستوران، گردشگری و هتل داری

Agriculture webkhone.com

کشاورزی و منابع طبیعی

sport.webkhone.com

ورزش و سرگرمی

Industry webkhone.com

مهندسی و صنعت

Technical service webkhone.com

فنی و خدماتی

art webkhone.com

هنر، ارتباطات و رسانه