در این بخش از اصناف724، تمامی مشاغل به گروه های تخصصی تقسیم بندی شده اند و هر گروه شامل چند شغل می گردد. سپس به ازای هر شغل مشخصات کامل آن شغل تعریف شده است. تعریف شغل، مهارت های مورد نیاز برای تصدی شغل، رشته های تحصیلی مرتبط، وضعیت بازار کار و استخدام از جمله موضوعات مطرح شده درباره هر شغل می باشند

 

http://asnaf724.com

اداری، مالی و بازرگانی

پزشکی و سلامت

 

آموزش و پژوهش

خدمات اجتماعی

حمل و نقل

دولت، بخش حقوقی و نظامی

کامپیوتر و فناوری اطلاعات

رستوران، گردشگری و هتل داری

کشاورزی و منابع طبیعی

ورزش و سرگرمی

مهندسی و صنعت

فنی و خدماتی

هنر، ارتباطات و رسانه

دیدگاهتان را بنویسید