اصناف 724

معرفی مشاغل

در این بخش از اصناف724، تمامی مشاغل به گروه های تخصصی تقسیم بندی شده اند و هر گروه شامل چند شغل می گردد. سپس به ازای هر شغل مشخصات کامل آن شغل تعریف شده است. تعریف شغل، مهارت های مورد نیاز برای تصدی شغل، رشته های تحصیلی مرتبط، وضعیت بازار کار و استخدام از جمله موضوعات مطرح شده درباره هر شغل می باشند

 

http://asnaf724.com

اداری، مالی و بازرگانی

doctor asnaf724.com

پزشکی و سلامت

 

Education asnaf724.com

آموزش و پژوهش

Social service asnaf724.com

خدمات اجتماعی

Transportation asnaf724.com

حمل و نقل

government asnaf724.com

دولت، بخش حقوقی و نظامی

computer asnaf724.com

کامپیوتر و فناوری اطلاعات

food asnaf724.com

رستوران، گردشگری و هتل داری

Agriculture asnaf724.com

کشاورزی و منابع طبیعی

sport.asnaf724.com

ورزش و سرگرمی

Industry asnaf724.com

مهندسی و صنعت

Technical service asnaf724.com

فنی و خدماتی

art asnaf724.com

هنر، ارتباطات و رسانه