خرگوشهای فانتزی لوپ

پرورش و فروش زیباترین خرگوشهای فانتزی لوپ

موبایل : 09154758023

پرورش و فروش زیباترین خرگوشهای فانتزی لوپ

تمام خرگوشهای ما دارای شناسنامه و زیر نظر دکتر دامپزشک میباشد و به طور مرتب واکسن زدن انجام میشود

تلفن
09154758023

آدرس : بلوار وکیل اباد بلوار هاشمیه