فاطمه فتحی مربی یوگا

آموزش آسانا پرانایاما مراقبه
با هم موفق تریم، اصناف724

موبایل : 09138057763

• مربي رسمي انجمن يوگا ، داراي گواهينامه مربيگري يوگا از فدراسيون ورزش هاي همگاني،با سابقه ده سال مربيگري در سبك شیواناندا ساتیاناندا هاتا يوگا ،
اموزش گام به گام آسانلهای يوگا از مبتدي تا پيشرفته

شماره تماس
۰۹۱۳۸۰۵۷۷۶۳