شرح فعالیت

10 سال سابقه کاری در حوزه اعتیاد و مهارت های بین فردی
مربی مهارت های زندگی
گروه درمانی
روان درمانگر
تحلیل رفتار متقابل

همراه:

09904671552

دسته بندی:
mood_bad
  • No comments yet.
  • افزودن دیدگاه