شرح فعالیت

گروه خدمات #حسابداری #حسابرسی و#مالیاتی سانا حساب توس گستر با مدیریت خانم مهندس #سمیه رحمانی با بیش از 16سال سابقه حسابرسی وحسابداری
این شرکت اماده هرگونه خدمات حسابداری وحسابرسی شرکت های بازرگانی وخدماتی وپیمانکاری و… به کارفرمایان می باشد
ثبت وتاسیس شرکت اگهی تغییرات
راه اندازی واستقرار سیستم مالی حسابداری واداری
تشکیل پرونده مالیاتی ودریافت کداقتصادی
تشکیل پرونده ارزش افزوه ودریافت گواهینامه ارزش افزوده
پلمپ ودریافت دفاترقانونی اشخاص حقیقی وحقوقی
تحریردفاترقانونی
مشاوره ومعرفی نرم افزارهای حسابداری
انجام امور جاری حسابداری وکنترل های داخلی
انجام امورمالیاتی شامل
1)تهیه وتنظیم گزارشات ارزش افزوده
2)تهیه وتنظیم گزارشات فصلی
3)تهیه وتنظیم اظهارنامه عملکرد
4) تهیه وتنظیم دفاترقانونی وتحریران
رفع مغایرت حساب های فی مابین
معاملات فصلی
لیست مالیات برحقوق
مشاوره وانجام کلیه اموربیمه ای وارسال لیست بیمه
بستن حساب ها وتهیه صورت های مالی
یه وتنظیم لایحه شورای حل اختلاقف

انجام امورپرسنلی شامل تشکیل پرونده قراردادها تسویه حساب های پرسنل وشرکت درجلسات حل اختلاف بین کارگروکارفرما وتهیه وتنظیم لایحه شورای حل اختلاف
با تشکر گروه حسابداری سانا حساب توس گستر

شهر :
mood_bad
  • No comments yet.
  • افزودن دیدگاه