علی صدرآبادی مدرس دوره های کارآفرینی

علی صدرآبادی مدرس و متخصص صنایع و کارآفرینی

موبایل : 09153167995

علی صدرآبادی
مدرس دوره های کارآفرینی
سابقه تدریس طولانی در دانشگاه های معتبر
تدریس دوره های کنترل پروژه
مشاوره صنایع
مشاور کسب و کارهای نوپا