6 راهکار برای جلوگیری از گاز گرفتن توله سگ ها

???چگونه با 6 راهکار ساده از گاز گرفتن توله سگ ها جلوگیری کنیم؟!???
?قدم اول: “با سگ خود بازی کنید و توجه او را به دستانتان معطوف کنید.”
می توانید روی زمین بنشینید و با او بازی کنید. سعی کنید با زدن دستانتان به زمین و حرکت دادن انگشتانتان توجه اش را جلب کنید.
?هیچگاه در مراحل آموزش، با ضربه زدن به صورتش او را نترسانید.
?قدم دوم: “وقتی سگتان گاز میگیرد، بگویید ‘آخ’!”
در حین بازی اگر دستتان را گاز گرفت بگویید ‘آخ’ و بازی کردن را متوقف کنید.
?قدم سوم: “دوباره با او بازی کنید.”
پس از چند دقیقه، یک بار دیگر با او بازی کنید و ببینید هنوز هم گاز میگیرد؟!
?قدم چهارم: “اگر گاز نگرفت به او جایزه بدهید.”
در حین انجام این مرحله توجه کنید که باید رفتارتان بهتر از قبل باشد و علاوه بر جایزه، به بازی با او باید ادامه دهید.
?از تشویقی های تجاری و یا هر چیز دیگری که خیلی دوست دارد، می توان به عنوان جایزه استفاده کرد.
?قدم پنجم: “اگر دوباره گاز گرفت، بگویید ‘آخ’!”
اگر مجدد دست شما را گاز گرفت، با او قهر کنید و یا برای تنبیه او را در ‘محل تنبیه’ قرار دهید.
?محل تنبیه می تواند یک جعبه خالی،اتاقی خالی و یا هر جایی دور از اسباب بازی هایش و سایر حیوانات باشد.
?قدم ششم: “تمرینات باید بصورت مداوم و با صبر و حوصله انجام شوند.”
15 دقیقه تمرین، هر زمانی که وقت داشتید، کافیست. سگ شما به زودی خواهد فهمید که گاز گرفتن، پایان تفریح و بازی است.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.