اصناف 724

نقاشی موسیقی

ساختن اسکرپ بوک یکی از هنرهای خلاقانه هست که اکثر آدم های رنگی به سراغش میرن. این کار بهمون کمک می کنه تا بتونیم به شیوه رنگی تری، خاطراتمون رو ثبت کنیم. برای رسیدن به آرزوها اهدافمون برنامه ریزی کنیم و یا  با سلیقه خودمون یک دفتر درست کنیم. ایده های زیادی برای کشیدن این نقاشی ها وجود داره. من تعدادی از اون ها رو  جمع آوری کردم ودر اینجا قرار دادم امروز باهم اسکرپ بوکی موسیقی رو یاد میگیریم

2cc55517b4eba8872cb566d6471f8e39 0cf5bbdaf53e24b5897dc714dcfb5296 0c9febef6148546c8017625f1eaeec12 2d1e335161498d26f9f52ed54da827a8 3a5fb7a9705e8219c26de77471322110 3b696e6e733170b7d4893edb3e8ac4ca 7f567c8b167263ea66c9de7be6f4f218