یخ ماهی تمساحی

تنها یک نوع ماهی خاص می تواند در اعماق اقیانوس های قطب جنوب دوام بیاورد جایی که دمای آب تنها کمی بالاتر از حد یخ زدن است

این ماهی تنها جانور مهره داری است که خون بی رنگ دارد جانوران مهره دار دیگر برای تنفس به گلبول های قرمز نیاز دارند اما آب های

اقیانوس قطب جنوب آنقدر از اکسیژن غنی است که یخ ماهی نیازی به گلبول قرمز نیازی ندارد

 

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment