اصناف 724

یتی

یتی یعنی مرد برفی. او یک موجود گنده ی خجالتی است که با شنیدن کوچک ترین صدایی پا به فرار می گذارد.

یتی گاهی اوقات ایستاده راه می رود اما موقع فرار به روی چهار پا می دود؛بهعلاوه عاشق خوراکی های توی کوله ی کوهنورد ها است.

یتی غول برفی 1