اصناف 724

گرگینه

ماه کا ملا بالا می آید گله ی گرگ ها آماده اند تا به هرکسی حمله کنند.

5c49a6bb9745a 2019 01 24 15 21

مردی زیر قرص ماه می ایستد وفریاد بلندی می کشد. دندان هایشدراز و پوزه اش کشیده می شود.

ko6lxihldkba

بدن او پر از مو می شود انگشت هایش به چنگال تبدیل می شود. آن وقت جانوری نیرومند، فرز، درنده و مکار آماده ی حمله، گاز گرفتن و دریدن است.