گرگینه

ماه کا ملا بالا می آید گله ی گرگ ها آماده اند تا به هرکسی حمله کنند.

مردی زیر قرص ماه می ایستد وفریاد بلندی می کشد. دندان هایشدراز و پوزه اش کشیده می شود.

بدن او پر از مو می شود انگشت هایش به چنگال تبدیل می شود. آن وقت جانوری نیرومند، فرز، درنده و مکار آماده ی حمله، گاز گرفتن و دریدن است.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment