کفشک ماهی چپ رخ

کفشک ماهی چپ رخ

کفشک ماهی چپ رخ
کفشک ماهی چپ رخ

نوزاد این کفشک ماهی هیچ چیز عجیب و غریبی ندارد

اما پس از چند هفته رشد ناگهان یکی از چشم ها به سمت

بالا حرکت میکند وبه آنسوی سر می رود تا به چشم دیگر

برسد سپس کفشک ماهی روی طرف راست و بدون چشم

بدن دراز میکشد و بقیه عمر خود را با چشمانی که به بالا خیره شده میگذراند

 

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment