اصناف 724

نقاشی لاک ناخن

ساختن اسکرپ بوک یکی از هنرهای خلاقانه هست که اکثر آدم های رنگی به سراغش میرن. این کار بهمون کمک می کنه تا بتونیم به شیوه رنگی تری، خاطراتمون رو ثبت کنیم. برای رسیدن به آرزوها اهدافمون برنامه ریزی کنیم و یا  با سلیقه خودمون یک دفتر درست کنیم. ایده های زیادی برای کشیدن این نقاشی ها وجود داره. من تعدادی از اون ها رو  جمع آوری کردم ودر اینجا قرار دادم امروز باهم نقاشی اسکرپ بوکی لا ناخن رو یاد می گیریم.

3e74d68e47dbab9b24db709979c3399b1 9fcdd93ebef79059314cf00a9f3ed3f81 6cebb0511fa015701632f0146b18aa411 5dddcd53971047f9140459eb9a38198a1 1

4b8dbb2071b8cf54419ee41af65defb41 34ea88f1c00f0d5a5fad2e3ab03df0d01 92b18f2ac39d42cb14b19845d674f8911