اصناف 724

نقاشی پاکت نامه

ساختن اسکرپ بوک یکی از هنرهای خلاقانه هست که اکثر آدم های رنگی به سراغش میرن. این کار بهمون کمک می کنه تا بتونیم به شیوه رنگی تری، خاطراتمون رو ثبت کنیم. برای رسیدن به آرزوها اهدافمون برنامه ریزی کنیم و یا  با سلیقه خودمون یک دفتر درست کنیم. ایده های زیادی برای کشیدن این نقاشی ها وجود داره. من تعدادی از اون ها رو  جمع آوری کردم ودر اینجا قرار دادم امروز باهم اسکرپ بوک پاکت نامه رو یاد میگیریم

6b2f3efb125768d9c36296e8190fa36b 5f9891dee89cbb3dcddbae04e5084970 05c70a1814f704994e168e6d39841ac6 7cf7312b24d5df100af1c1b9022876d9 7fba1896e65ef84fbadf587d0a8776aa 51ada7326e5f7f9aa10fa65390460a89