نسناس

نسناس قد و هیکلی شبیه انسان دارد قیافه اش شبیه انسان است. اما روی یک پا راه می رود.

در جنگل های جنوب آسیا در حدود سواحل دریا موجودی به سر می برد که به رغم علاقه به انسان، مجبور است از دست آدم ها بگریزد. نسناس ها خود را بسیار شبیه انسلن می دانند، اما واقعیت این است که برخلاف انسان، فقط یک چشم و یک دست و یک گوش و یک پا

دارند. نسناس از صدای پارس سگ می ترسد و با شنیدن این صدا پا به فرار می گذارد.

او با شنیدن صدای سگ به روی یک پا به سرعت می گریزد. وقتی نسناس فرار می کند از اسب مسابقه جلو می زند!

انسان مهمترین دشمن نسناس است. آدم ها گوشت نسناس را خیلی دوست داشتند، اورا شکار می کردند و روی آتش کباب می کردند.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment