سرگذشت لافکادیو

سرگذشت لافکادیو

شیری که جواب گلوله را با گلوله داد

کتاب لافکادیو، اثری نوشته ی شل سیلوراستاین است که اولین بار در سال 1963 منتشر شد. آیا یک شیر مشهور، موفق و تحسین برانگیز لزوماً شیر خوشحالی است؟ اصلاً چنین موجودی، شیر به حساب می آید؟ شل سیلوراستاین در این داستان تمثیلی شیرین و پرمعنی که با ذوق هنری خاص او نوشته و تصویرسازی شده، نه تنها با بچه ها، بلکه با همه ی ما سخن می گوید. شیر جوانی در جنگل، جایی حوالی آفریقا زندگی می کرد. یک شب، او و شیرهای دیگر با صدای شلیک گلوله از خواب پریدند. همه ی شیرها به جز شیر جوان، فرار کردند. شیر جوان وقتی شنید که شکارچی ها آمده اند، گیج شد چون اصلاً نمی دانست شکارچی یعنی چی. با این وجود، از اسم «شکارچی» خوشش آمد و بین علف های بلند پنهان شد تا آن ها را از نزدیک ببیند. او کلاه های قرمز شکارچی ها را بر سرشان دید و تفنگ هایشان به نظرش چوب هایی بامزه آمدند که از آن ها صداهای بلندی در می آمد. شیر از قیافه ی آن ها خوشش آمد. برای همین، وقتی یک شکارچی نزدیکش آمد، بلند شد و سلام کرد، چون می خواست با شکارچی دوست شود. اما داستان به این سادگی ها پیش نمی رود و اتفاقات شگفت انگیزی در راه است…

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment