راهنمای داشبورد مدیریت کاربران

پنل داشبورد مدیریت کاربران بعد از ورود به سایت قابل مشاهده است.

در این پنل شما اطلاعات اولیه کاربری خود را در بالای صفحه مشاهده میکنید.

داشبورد مدیریت کاربران اصناف 724

این اطلاعات شامل نام نمایشی شما در صفحه کاربری، ایمیل و بیوگرافی شما میباشد

سمت راست داشبورد پنل مدیریت قابل مشاهده است.

پنل داشبورد مدیریت کاربران اصناف 724

در این پنل دکمه های داشبورد، جدید، همه، حساب کاربری و خروج قابل مشاهده است

دکمه داشبورد در تمام صفحات شما را به داشبورد اولیه منتقل میکند.

دکمه جدید برای افزودن مطلب یا نوشته جدید بکار میرود

دکمه همه ، مطالب قدیمی که قبلا منتشر شده را به شما نمایش میدهد، در این قسمت همچنین میتوانید مطالب قبلی خود را ویرایش کرده یا حذف کنید

دکمه حساب کاربری، با کمک این دکمه شما میتوانید اطلاعات حساب کاربری خود از قبیل رمز، و بیوگرافی را ویرایش کنید

با استفاده از دکمه خروج میتوانید از پنل خود خارج شوید.