تکنیک تقسیم سریع عدد بر 5

این تکنیک بدون شک یک روش فوق العاده محسوب می شود که هم کاربرد بسیار فراوانی دارد و هم سرعت بسیار بالا و قابل قبولی را برای شما به ارمغان می آورد روش استفاده از این تکنیک بسیار ساده است.

قدم اول: عدد موردنظر را دو برابر کنید.

قدم دوم:یک رقم به اعشار ان اضافه کنید.

مثال: 33÷5=

قدم اول: عدد را دو برابر می کنیم.

33*2=66

قدم دوم: یک رقم اعشار به آن اضافه میکنیم.

6/6=66

به همین سادگی (:

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment