بهینه سازی مصارف انرژی در صنعت

مدیریت انرژی مجموعه فعالیت هایی در راستای کاهش هزینه‌های کلی انرژی به ازای تولید محصولات و كاهش تولید گازهای گلخانه‌ای می باشد.به طور کلی

اترژی الکتریکی یکی از اصلی ترین منابع انرژی در صنایع محسوب می شود. تعدد و تنوع ماشین آلات و تجهیزاتی که از این انرژی استفاده می کنند بسیار زیاد است ولی با یک اولویت بندی صحیح بر اساس میزان مصرف می توان در بهینه سازی و کاهش مصرف آن می توان گام های موثری برداشت، به عنوان مثال الکترموتورها را می توان مد نظر قرار داد.  لذا از جمله راهکارهاي کاهش مصرف انرژی الکتریکی، اجراي صحيح برنامه تعميرات و نگهداري الکتروموتورها ست. در اين راستا به کارخانه‌هايي که تعداد الکتروموتورهاي آن‌ها زياد ست پيشنهاد مي­ گردد که نسبت به تدوين شناسنامه براي هر موتور به ويژه موتورهاي بزرگ اقدام شود تا بتوان با ثبت اطلاعات و اجرای درست برنامه تعمیرات و نگهداری، عملکرد و بازدهي آن‌ها را تحت کنترل قرار داد. در اين صورت مي­ توان ميزان تلفات موتورها و در نتیجه هزينه مازاد جهت اتلاف انرژي را به حداقل رساند.

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.