اژدها

اژدها

من از همه ی جانوران بزرگتر، نیرومندتر و زیباترم من حیله گر،درنده و خیلی مغرورم از همه مهمتر،مایه ی خرابی و ویرانی ام

اژدها جانوری خون گرم است و برعکس سایر خزندگان خودش را زیر نور خورشید گرم نمی کند تا انرژی مورد نیازش را بدست آورد. بنابراین، همیشه فعال و پر جنب و جوش است: روز یا شب، تابستان یا زمستان، زیر زمین یا در آسمان برایش فرقی نمی کند.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment