اصناف 724

اندام های جادویی اژدها

جسد اژدها بسیار گرانبهاست چرا که تمام اندام هایش خاصیت جادویی دارند

.

 

03

قلبش

با خوردن آن می توان زبان حیوانات را فهمید

همه چیز درباره خون

خونش

پوست آغشته به خون اژدها آدم را آسیب ناپذیر و رویین تن می کند

DA2MTgxMTFlM

دندان هایش

دندان هایش ممثل طلسمی است که آدم را از هر نفرین و جادویی در امان می دارد

ae8c91d6e059fef6a5eb101c353142ca

چربی اش

چربی ور قلب اژدها باعث می شود همیشه حق با تو باشد

eye irybc ir 500x400 1

چشم هایش

پمادی که از چشم اژدها ساخته می شود شجاعت را افزایش می دهد

فواید سنگ فیروزه

سنگ اژدها

سنگی که در جمجمه ی اژدهاست قدرت اژدها را در بدن آدم جمع می کند

orgainc soil

مدفوعش

کودی قوی برای گیاهان جادویی.