اندام های جادویی اژدها

جسد اژدها بسیار گرانبهاست چرا که تمام اندام هایش خاصیت جادویی دارند

.

 

قلبش

با خوردن آن می توان زبان حیوانات را فهمید

خونش

پوست آغشته به خون اژدها آدم را آسیب ناپذیر و رویین تن می کند

دندان هایش

دندان هایش ممثل طلسمی است که آدم را از هر نفرین و جادویی در امان می دارد

چربی اش

چربی ور قلب اژدها باعث می شود همیشه حق با تو باشد

چشم هایش

پمادی که از چشم اژدها ساخته می شود شجاعت را افزایش می دهد

سنگ اژدها

سنگی که در جمجمه ی اژدهاست قدرت اژدها را در بدن آدم جمع می کند

مدفوعش

کودی قوی برای گیاهان جادویی.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment