آیا حیوانات به بازی نیاز دارند

در حیوانات بسیاری از آموختنی ها از طریق بازی به فرزندان منتقل می شود.
پرندگان کوچک جثه برای اینکه به جوجه های خود پرواز کردن یاد بدهند در آشبانه یا جلوی آشیانه خود شروع به بال زدن و رقص پا میکنند.
سگها و گربه ها مدام بچه های خود را با دندان گرفته و آنها را جابجا می کنند آنها با چنین حرکات بازی گوشانه به توله های خود آموزش می دهند که چگونه می توانند شکار خود را بدون کوچکترین آسیبی بجای امن برده تا بتوانند راحت و در امنیت شکار را بخورند.
بسیاری از حیوانات با زبان خود شکم توله های خود را لیس می زنند حرکات قلقلک گونه زبان سبب شادابی توله ها و عملکرد بهتر دستگاه گوارش می شود.


جالب است بدانیم بازی حیوانات سبب آموزش های مهارت زندگی در حیوانات می شوند. سگ با دنبال هم دویدن و گرفتن پای هم یا صاحبان خود یاد می گیرند چگونه شکار خود را خسته و آن را متوقف کند. گربه ها با پریدن بر روی همدیگر یاد می گیرند برای شکار نیاز به تعقیب و گریز است و برای متوقف کردن شکار نیاز به آسیب زدن ناحیه گلو حیوانات است.
بازی حیوانات سبب فعال شدن سیستم عصبی حیوانات شده و قدرت پاسخ حیوانات به محرک های خارجی را بالا می برد.
بازی کردن حیوانات سبب متناسب شدن اندامها شده و از چاقی حیوانات کاسته می شود.
زمانی که شما با حیوانات خود بازی می کنید آنها را از افسردگی خارج کرده و به آنها حس شادی می دهید.
بازی کردن سبب بهبود عملکرد عضلات شده و در رگها مانع از ایجاد لخته می شود.
???

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.